Mã bưu điện Đông Hà tỉnh Quảng Trị

Đông Hà là thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Trị mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Đông Hà tỉnh Quảng Trị: 48100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48100

2

Huyện ủy thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48104

6

Phường 1 thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48106

7

Phường 2 thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48107

8

Phường Đông Giang thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48108

9

Phường Đông Thanh thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48109

10

Phường 4 thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48110

11

Phường 3 thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48111

12

Phường 5 thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48112

13

Phường Đông Lễ thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48113

14

Phường Đông Lương thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48114

15

Bưu Cục Phát Đông Hà thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48150

16

Bưu Cục KHL Đông Hà thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48151

18

Bưu Cục Sòng thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48152

19

Bưu Cục Hàm Nghi thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48153

20

Bưu Cục Hùng Vương thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48154

21

Bưu Cục Lê Lơi thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48155

22

Bưu Cục Lương An thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48156

17

Bưu Cục Hệ 1 Quảng Trị thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

48199