Mã bưu điện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

Đa Krông là huyện thuộc tỉnh Quảng Trị có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Trị mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đa Krông thuộc tỉnh Quảng Trị cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị: 48300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48600

2

Huyện ủy huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48601

3

Hội đồng nhân dân huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48602

4

Ủy ban nhân dân huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48604

6

Thị Trấn Krông Klang huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48606

7

Xã Hướng Hiệp huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48607

8

Xã Đa Krông huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48608

9

Xã Mò Ó huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48609

10

Xã Ba Nang huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48610

11

Xã Triệu Nguyên huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48611

12

Xã Ba Lòng huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48612

13

Xã Hải Phúc huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48613

14

Xã Tà Long huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48614

15

Xã Húc Nghì huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48615

16

Xã A Vao huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48616

17

Xã Tà Rụt huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48617

18

Xã A Bung huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48618

19

Xã A Ngo huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48619

20

Bưu Cục Phát Đa Krông huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48650

21

Bưu Cục Ba Lòng huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48651

22

Bưu Cục Tà Rụt huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị

48652