Mã bưu điện Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

Uông Bí là thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh: 02300

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02300

2

Thành ủy thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02301

3

Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02302

4

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02304

6

Phường Thanh Sơn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02306

7

Phường Quang Trung thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02307

8

Phường Bắc Sơn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02308

9

Phường Vàng Danh thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02309

10

Xã Thượng Yên Công thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02310

11

Phường Phương Đông thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02311

12

Phường Phương Nam thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02312

13

Phường Yên Thanh thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02313

14

Xã Điền Công thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02314

15

Phường Trưng Vương thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02315

16

Phường Nam Khê thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02316

17

Bưu Cục Phát Uông Bí thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02350

18

Bưu Cục Vàng Danh thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02351

19

Bưu Cục Phương Đông thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02352

20

Bưu Cục Nam Khê thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

02353