Mã bưu điện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Tiên Yên là huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tiên Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh: 01300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01900

2

Huyện ủy huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01901

3

Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01902

4

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01904

6

Thị Trấn Tiên Yên huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01906

7

Xã Tiên Lãng huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01907

8

Xã Đông Hải huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01908

9

Xã Đông Ngũ huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01909

10

Xã Đại Dực huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01910

11

Xã Đại Thành huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01911

12

Xã Phong Dụ huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01912

13

Xã Hà Lâu huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01913

14

Xã Điền Xá huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01914

15

Xã Yên Than huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01915

16

Xã Hải Lạng huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01916

17

Xã Đồng Rui huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01917

18

Bưu Cục Phát Tiên Yên huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

01950