Mã bưu điện Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

Quảng Yên là thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh: 02200

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02200

2

Thị ủy thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02201

3

Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02202

4

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02204

6

Phường Quảng Yên thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02206

7

Phường Hà An thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02207

8

Xã Hoàng Tân thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02208

9

Phường Tân An thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02209

10

Xã Tiền An thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02210

11

Phường Minh Thành thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02211

12

Phường Đông Mai thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02212

13

Xã Sông Khoai thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02213

14

Phường Cộng Hòa thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02214

15

Xã Hiệp Hòa thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02215

16

Phường Yên Giang thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02216

17

Phường Nam Hòa thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02217

18

Phường Yên Hải thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02218

19

Phường Phong Cốc thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02219

20

Xã Liên Vị thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02220

21

Xã Tiền Phong thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02221

22

Xã Liên Hòa thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02222

23

Phường Phong Hải thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02223

24

Xã Cẩm La thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02224

25

Bưu Cục Phát Quảng Yên thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02250

26

Bưu Cục Cây Số 11 thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02251

27

Bưu Cục Phong Cốc thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

02252