Mã bưu điện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

Đầm Hà là huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đầm Hà thuộc tỉnh Quảng Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-ninh

Mã bưu điện huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh: 01800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01800

2

Huyện ủy huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01801

3

Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01802

4

Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01804

6

Thị Trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01806

7

Xã Quảng Tân huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01807

8

Xã Quảng Lợi huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01808

9

Xã Tân Bình huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01809

10

Xã Quảng Lâm huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01810

11

Xã Quảng An huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01811

12

Xã Dực Yên huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01812

13

Xã Đại Bình huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01813

14

Xã Tân Lập huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01814

15

Xã Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01815

16

Bưu Cục Phát Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

01850