Mã bưu điện Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Cẩm Phả là thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-ninh

Mã bưu điện thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh: 01200

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01200

2

Thành ủy thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01201

3

Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01202

4

Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01204

6

Phường Cẩm Trung thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01206

7

Phường Cẩm Thành thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01207

8

Phường Cẩm Tây thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01208

9

Phường Cẩm Bình thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01209

10

Phường Cẩm Đông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01210

11

Phường Cẩm Sơn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01211

12

Phường Cẩm Phú thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01212

13

Phường Cẩm Thịnh thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01213

14

Phường Cửa Ông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01214

15

Xã Cẩm Hải thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01215

16

Xã Cộng Hòa thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01216

17

Phường Mông Dương thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01217

18

Xã Dương Huy thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01218

19

Phường Quang Hanh thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01219

20

Phường Cẩm Thạch thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01220

21

Phường Cẩm Thủy thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01221

22

Bưu Cục Phát Cẩm Phả thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01250

23

Bưu Cục KHL Cẩm Phả thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01251

24

Bưu Cục Cọc 6 thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01252

25

Bưu Cục Cửa Ông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01253

26

Bưu Cục Mông Dương thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01254

27

Bưu Cục Quang Hanh thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

01255