Mã bưu điện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

Ba Chẽ là huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ba Chẽ thuộc tỉnh Quảng Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-ninh

Mã bưu điện huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh: 01300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02000

2

Huyện ủy huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02001

3

Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02002

4

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02003

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02004

6

Thị Trấn Ba Chẽ huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02006

7

Xã Nam Sơn huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02007

8

Xã Thanh Sơn huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02008

9

Xã Thanh Lâm huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02009

10

Xã Lương Mông huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02010

11

Xã Minh Cầm huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02011

12

Xã Đạp Thanh huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02012

13

Xã Đồn Đạc huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02013

14

Bưu Cục Phát Ba Chẽ huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

02050