Mã bưu điện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

Tư Nghĩa là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ngãi mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tư Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi: 53900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53900

2

Huyện ủy huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53901

3

Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53902

4

Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53904

6

Thị Trấn La Hà huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53906

7

Xã Nghĩa Thương huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53907

8

Xã Nghĩa Hòa huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53908

9

Xã Nghĩa Trung huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53909

10

Xã Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53910

11

Xã Nghĩa Mỹ huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53911

12

Thị Trấn Sông Vệ huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53912

13

Xã Nghĩa Hiệp huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53913

14

Xã Nghĩa Điền huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53914

15

Xã Nghĩa Kỳ huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53915

16

Xã Nghĩa Thuận huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53916

17

Xã Nghĩa Thắng huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53917

18

Xã Nghĩa Lâm huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53918

19

Xã Nghĩa Thọ huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53919

20

Xã Nghĩa Sơn huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53920

21

Bưu Cục Phát Tư Nghĩa huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53950

22

Bưu Cục Sông Vệ huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

53951