Mã bưu điện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

Sơn Tịnh là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ngãi mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sơn Tịnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi: 53100

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53200

2

Huyện ủy huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53201

3

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53202

4

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53204

6

Xã Tịnh Hà huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53206

7

Xã Tịnh Sơn huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53207

8

Xã Tịnh Bình huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53208

9

Xã Tịnh Hiệp huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53209

10

Xã Tịnh Bắc huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53210

11

Xã Tịnh Minh huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53211

12

Xã Tịnh Phong huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53212

13

Xã Tịnh Thọ huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53213

14

Xã Tịnh Trà huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53214

15

Xã Tịnh Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53215

16

Xã Tịnh Giang huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53216

17

Bưu Cục Phát Sơn Tịnh huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53250

18

Bưu Cục Sơn Mỹ huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

53251