Mã bưu điện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

Sơn Hà là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ngãi mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-ngai

Mã bưu điện huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi: 53800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53800

2

Huyện ủy huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53801

3

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53802

4

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53804

6

Thị Trấn Di Lăng huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53806

7

Xã Sơn Giang huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53807

8

Xã Sơn Thành huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53808

9

Xã Sơn Bao huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53809

10

Xã Sơn Trung huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53810

11

Xã Sơn Hải huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53811

12

Xã Sơn Cao huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53812

13

Xã Sơn Linh huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53813

14

Xã Sơn Nham huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53814

15

Xã Sơn Hạ huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53815

16

Xã Sơn Thượng huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53816

17

Xã Sơn Thủy huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53817

18

Xã Sơn Kỳ huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53818

19

Xã Sơn Ba huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53819

20

Bưu Cục Phát Sơn Hà huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

53850