Mã bưu điện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

Nghĩa Hành là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ngãi mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Nghĩa Hành thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-ngai

Mã bưu điện huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi: 54000

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54000

2

Huyện ủy huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54001

3

Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54002

4

Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54003

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54004

6

Thị Trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54006

7

Xã Hành Trung huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54007

8

Xã Hành Thuận huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54008

9

Xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54009

10

Xã Hành Nhân huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54010

11

Xã Hành Minh huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54011

12

Xã Hành Đức huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54012

13

Xã Hành Tín Tây huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54013

14

Xã Hành Tín Đông huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54014

15

Xã Hành Thiện huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54015

16

Xã Hành Thịnh huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54016

17

Xã Hành Phước huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54017

18

Bưu Cục Phát Nghĩa Hành huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

54050