Mã bưu điện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

Minh Long là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ngãi mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Minh Long thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-ngai

Mã bưu điện huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi: 53700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53700

2

Huyện ủy huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53701

3

Hội đồng nhân dân huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53702

4

Ủy ban nhân dân huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53704

6

Xã Long Hiệp huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53706

7

Xã Long Mai huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53707

8

Xã Long Sơn huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53708

9

Xã Thanh An huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53709

10

Xã Long Môn huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53710

11

Bưu Cục Phát Minh Long huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

53750