Mã bưu điện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Lý Sơn là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ngãi mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi: 54400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54400

2

Huyện ủy huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54401

3

Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54402

4

Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54404

6

Xã An Vĩnh huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54406

7

Xã An Hải huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54407

8

Xã An Bình huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54408

9

Bưu Cục Phát Lý Sơn huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

54450