Mã bưu điện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

Đức Phổ là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ngãi mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi: 53100

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54300

2

Huyện ủy huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54301

3

Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54302

4

Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54304

6

Thị Trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54306

7

Xã Phổ Minh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54307

8

Xã Phổ Vinh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54308

9

Xã Phổ Quang huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54309

10

Xã Phổ Văn huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54310

11

Xã Phổ An huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54311

12

Xã Phổ Thuận huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54312

13

Xã Phổ Phong huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54313

14

Xã Phổ Nhơn huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54314

15

Xã Phổ Ninh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54315

16

Xã Phổ Hòa huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54316

17

Xã Phổ Cường huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54317

18

Xã Phổ Khánh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54318

19

Xã Phổ Thạnh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54319

20

Xã Phổ Châu huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54320

21

Bưu Cục Phát Đức Phổ huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54350

22

Bưu Cục Sa Huỳnh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

54351