Mã bưu điện Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Tam Kỳ là thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Nam mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam tại đây >>> https://bit.ly/ma-buu-dien-quang-nam

Mã bưu điện thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam: 51100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51100

2

Thành ủy thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51104

6

Phường An Mỹ thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51106

7

Phường Hoà Thuận thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51107

8

Phường Tân Thạnh thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51108

9

Phường Phước Hòa thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51109

10

Phường An Phú thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51110

11

Xã Tam Phú thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51111

12

Xã Tam Thanh thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51112

13

Xã Tam Thăng thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51113

14

Phường Trường Xuân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51114

15

Phường An Xuân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51115

16

Xã Tam Ngọc thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51116

17

Phường An Sơn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51117

18

Phường Hòa Hương thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51118

19

Bưu Cục Phát Tam Kỳ thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51150

20

Bưu Cục KHL Tam Kỳ thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51151

21

Bưu Cục An Xuân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51152

22

Bưu Cục KCN Tam Thăng thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51153

23

Bưu Cục Huỳnh Thúc Kháng thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51154

24

Bưu Cục Phan Chu Trinh thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51155

25

Bưu Cục HCC Quảng Nam thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51198

26

Bưu Cục Hệ 1 Quảng Nam thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

51199