Mã bưu điện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

Phú Ninh là huyện thuộc tỉnh Quảng Nam có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Nam mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam: 52700

 

1

Bưu cục Trung tâm huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52700

2

Huyện ủy huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52701

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52702

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52704

6

Thị trấn Phú Thịnh huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52706

7

Xã Tam Đàn huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52707

8

Xã Tam An huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52708

9

Xã Tam Phước huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52709

10

Xã Tam Thành huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52710

11

Xã Tam Lộc huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52711

12

Xã Tam Vinh huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52712

13

Xã Tam Dân huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52713

14

Xã Tam Đại huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52714

15

Xã Tam Lãnh huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52715

16

Xã Tam Thái huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52716

17

Bưu cục Phát Phú Ninh huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52750

18

Bưu cục Chiên Đàn huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52751

19

Bưu cục Cây Sanh huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

52752