Mã bưu điện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

Nông Sơn là huyện thuộc tỉnh Quảng Nam có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Nam mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam: 52000

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52000

2

Huyện ủy huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52001

3

Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52002

4

Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52003

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52004

6

Xã Quế Trung huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52006

7

Xã Phước Ninh huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52007

8

Xã Quế Lâm huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52008

9

Xã Quế Phước huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52009

10

Xã Quế Ninh huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52010

11

Xã Quế Lộc huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52011

12

Xã Sơn Viên huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52012

13

Bưu Cục Phát Nông Sơn huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

52050