Mã bưu điện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

Phước Sơn là huyện thuộc tỉnh Quảng Nam có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Nam mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam: 52300

1

Bưu cục Trung tâm huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52300

2

Huyện ủy huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52301

3

Hội đồng nhân dân huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52302

4

Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52304

6

Thị trấn Khâm Đức huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52306

7

Xã Phước Xuân huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52307

8

Xã Phước Đức huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52308

9

Xã Phước Năng huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52309

10

Xã Phước Mỹ huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52310

11

Xã Phước Chánh huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52311

12

Xã Phước Công huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52312

13

Xã Phước Lộc huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52313

14

Xã Phước Thành huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52314

15

Xã Phước Kim huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52315

16

Xã Phước Hoà huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52316

17

Xã Phước Hiệp huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52317

18

Bưu cục Phát Phước Sơn huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

52350