Mã bưu điện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

Duy Xuyên là huyện thuộc tỉnh Quảng Nam có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Nam mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Viet Nam

Mã bưu điện huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam: 51500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51500

2

Huyện ủy huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51501

3

Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51502

4

Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51504

6

Thị Trấn Nam Phước huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51506

7

Xã Duy Phước huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51507

8

Xã Duy Thành huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51508

9

Xã Duy Vinh huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51509

10

Xã Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51510

11

Xã Duy Hải huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51511

12

Xã Duy Trinh huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51512

13

Xã Duy Châu huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51513

14

Xã Duy Hòa huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51514

15

Xã Duy Tân huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51515

16

Xã Duy Thu huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51516

17

Xã Duy Phú huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51517

18

Xã Duy Sơn huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51518

19

Xã Duy Trung huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51519

20

Bưu Cục Phát Duy Xuyên huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51550

21

Bưu Cục Phát Cầu Chìm huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51551

22

Bưu Cục Kiểm Lâm huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51552

23

Bưu Cục Mỹ Sơn huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51553

24

Bưu Điện Văn Hóa Xã Duy Sơn huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

51554