Mã bưu điện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

Lệ Thủy là huyện thuộc tỉnh Quảng Bình có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Bình mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lệ Thủy thuộc tỉnh Quảng Bình cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Bình tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-binh

Mã bưu điện huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình: 47800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47800

2

Huyện ủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47801

3

Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47802

4

Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47804

6

Thị Trấn Kiến Giang huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47806

7

Xã Cam Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47807

8

Xã Ngư Thủy Bắc huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47808

9

Xã Thanh Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47809

10

Xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47810

11

Xã Hoa Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47811

12

Xã Lộc Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47812

13

Xã Phong Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47813

14

Xã An Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47814

15

Xã Liên Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47815

16

Xã Xuân Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47816

17

Xã Hưng Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47817

18

Xã Ngư Thủy Trung huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47818

19

Xã Ngư Thủy Nam huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47819

20

Xã Sen Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47820

21

Xã Tân Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47821

22

Xã Dương Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47822

23

Xã Mỹ Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47823

24

Xã Mai Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47824

25

Xã Phú Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47825

26

Xã Sơn Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47826

27

Thị Trấn Nông Trường Lệ Ninh huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47827

28

Xã Ngân Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47828

29

Xã Trường Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47829

30

Xã Văn Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47830

31

Xã Thái Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47831

32

Xã Kim Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47832

33

Xã Lâm Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47833

34

Bưu Cục Phát Lệ Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47850

35

Bưu Cục Chợ Chè huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47851

36

Bưu Cục Chợ Cưỡi huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47852

37

Bưu Cục Chợ Mai huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47853

38

Bưu Cục Chợ Trạm huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47854

39

Bưu Cục Mỹ Đức huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47855

40

Bưu Cục Sen Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

47856