Mã bưu điện Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

Ba Đồn là thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Bình mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Bình  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình: 47300

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47300

2

Thị ủy thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47301

3

Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47302

4

Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47304

6

Phường Ba Đồn thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47306

7

Phường Quảng Thọ thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47307

8

Phường Quảng Long thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47308

9

Phường Quảng Phong thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47309

10

Phường Quảng Thuận thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47310

11

Phường Quảng Phúc thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47311

12

Xã Quảng Văn thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47312

13

Xã Quảng Lộc thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47313

14

Xã Quảng Hải thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47314

15

Xã Quảng Tân thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47315

16

Xã Quảng Trung thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47316

17

Xã Quảng Tiên thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47317

18

Xã Quảng Sơn thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47318

19

Xã Quảng Thủy thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47319

20

Xã Quảng Hòa thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47320

21

Xã Quảng Minh thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47321

22

Bưu Cục Phát Ba Đồn thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47350

23

Bưu Cục Chợ Sãi thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47351

24

Bưu Cục Hòa Ninh thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47352

25

Bưu Cục Quảng Thọ thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

47353