Mã bưu điện Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

Tuy Hòa là thành phố thuộc tỉnh Phú Yên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Yên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên: 56100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56100

2

Thành ủy thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56104

6

Phường 1 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56106

7

Xã Bình Ngọc thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56107

8

Phường Phú Lâm thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56108

9

Phường Phú Thạnh thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56109

10

Phường Phú Đông thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56110

11

Phường 6 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56111

12

Phường 4 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56112

13

Phường 3 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56113

14

Phường 2 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56114

15

Phường 5 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56115

16

Phường 8 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56116

17

Phường 9 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56117

18

Phường 7 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56118

19

Xã Bình Kiến thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56119

20

Xã An Phú thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56120

21

Xã Hòa Kiến thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56121

22

Bưu Cục Phát Tuy Hòa thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56150

23

Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56151

24

Bưu Cục Nguyên Huệ thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56152

25

Bưu Cục Phú Lâm thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56153

26

Bưu Cục Hệ 1 Phú Yên thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

56199