Mã bưu điện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

Tây Hòa là huyện thuộc tỉnh Phú Yên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Yên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tây Hòa thuộc tỉnh Tây Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên: 56700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56700

2

Huyện ủy huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56701

3

Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56702

4

Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56704

6

Thị Trấn Phú Thứ huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56706

7

Xã Hòa Bình 1 huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56707

8

Xã Hòa Tân Tây huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56708

9

Xã Hòa Đồng huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56709

10

Xã Hòa Thịnh huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56710

11

Xã Hòa Mỹ Đông huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56711

12

Xã Hòa Mỹ Tây huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56712

13

Xã Hòa Phong huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56713

14

Xã Hòa Phú huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56714

15

Xã Sơn Thành Đông huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56715

16

Xã Sơn Thành Tây huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56716

17

Bưu Cục Phát Tây Hòa huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56750

18

Bưu Cục Sơn Thành huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56751

19

Bưu Điện Văn Hóa Xã Đồng Bò huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên

56752