Mã bưu điện Sông Cầu tỉnh Phú Yên

Sông Cầu là thị xã thuộc tỉnh Phú Yên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Yên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên: 56300

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56300

2

Thị ủy thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56301

3

Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56302

4

Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56304

6

Phường Xuân Phú thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56306

7

Phường Xuân Thành thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56307

8

Phường Xuân Đài thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56308

9

Xã Xuân Thọ 2 thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56309

10

Xã Xuân Thọ 1 thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56310

11

Xã Xuân Lâm thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56311

12

Phường Xuân Yên thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56312

13

Xã Xuân Phương thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56313

14

Xã Xuân Thịnh thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56314

15

Xã Xuân Cảnh thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56315

16

Xã Xuân Hòa thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56316

17

Xã Xuân Bình thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56317

18

Xã Xuân Lộc thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56318

19

Xã Xuân Hải thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56319

20

Bưu Cục Phát Sông Cầu thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56350

21

Bưu Cục Bình Thạnh thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên

56351