Mã bưu điện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

Sơn Hòa là huyện thuộc tỉnh Phú Yên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Yên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sơn Hòa thuộc tỉnh Phú Yên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-phu-yen

Mã bưu điện huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên: 56500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56500

2

Huyện ủy huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56501

3

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56502

4

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56504

6

Thị Trấn Củng Sơn huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56506

7

Xã Suối Bạc huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56507

8

Xã Sơn Hà huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56508

9

Xã Sơn Nguyên huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56509

10

Xã Sơn Xuân huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56510

11

Xã Sơn Long huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56511

12

Xã Sơn Định huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56512

13

Xã Sơn Hội huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56513

14

Xã Phước Tân huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56514

15

Xã Cà Lúi huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56515

16

Xã Sơn Phước huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56516

17

Xã Eachà Rang huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56517

18

Xã Suối Trai huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56518

19

Xã Krông Pa huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56519

20

Bưu Cục Phát Sơn Hoà huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56550

21

Bưu Cục Ngân Điền huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên

56551