Mã bưu điện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

Đồng Xuân là huyện thuộc tỉnh Phú Yên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Yên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đồng Xuân thuộc tỉnh Phú Yên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên: 56400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56400

2

Huyện ủy huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56401

3

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56402

4

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56404

6

Thị Trấn La Hai huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56406

7

Xã Xuân Sơn Bắc huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56407

8

Xã Xuân Sơn Nam huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56408

9

Xã Xuân Quang 3 huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56409

10

Xã Xuân Phước huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56410

11

Xã Xuân Quang 1 huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56411

12

Xã Xuân Quang 2 huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56412

13

Xã Xuân Long huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56413

14

Xã Đa Lộc huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56414

15

Xã Xuân Lãnh huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56415

16

Xã Phú Mỡ huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56416

17

Bưu Cục Phát Đồng Xuân huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên

56450