Mã bưu điện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

Đông Hòa là huyện thuộc tỉnh Phú Yên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Yên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên: 56800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56800

2

Huyện ủy huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56801

3

Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56802

4

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56804

6

Thị Trấn Hoà Vinh huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56806

7

Xã Hòa Hiệp Bắc huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56807

8

Thị Trấn Hoà Hiệp Trung huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56808

9

Xã Hòa Hiệp Nam huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56809

10

Xã Hòa Tâm huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56810

11

Xã Hòa Xuân Nam huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56811

12

Xã Hòa Xuân Tây huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56812

13

Xã Hòa Xuân Đông huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56813

14

Xã Hòa Tân Đông huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56814

15

Xã Hòa Thành huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56815

16

Bưu Cục Phát Đông Hòa huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56850

17

Bưu Cục Phú Hiệp huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên

56851