Mã bưu điện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

Yên Lập là huyện thuộc tỉnh Phú Thọ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Thọ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Yên Lập thuộc tỉnh Phú Thọ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Thọ mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipViet Nam

Mã bưu điện huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ: 35500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35500

2

Huyện ủy huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35501

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35502

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35504

6

Thị Trấn Yên Lập huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35506

7

Xã Hưng Long huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35507

8

Xã Xuân Thủy huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35508

9

Xã Xuân Viên huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35509

10

Xã Xuân An huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35510

11

Xã Lương Sơn huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35511

12

Xã Mỹ Lương huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35512

13

Xã Mỹ Lung huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35513

14

Xã Trung Sơn huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35514

15

Xã Nga Hoàng huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35515

16

Xã Thượng Long huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35516

17

Xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35517

18

Xã Phúc Khánh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35518

19

Xã Ngọc Lập huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35519

20

Xã Ngọc Đồng huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35520

21

Xã Minh Hòa huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35521

22

Xã Đồng Lạc huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35522

23

Bưu Cục Phát Yên Lập huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

35530