Mã bưu điện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Thanh Sơn là huyện thuộc tỉnh Phú Thọ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Thọ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Thanh Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Thọ mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipViet Nam

Mã bưu điện huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ: 35800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35800

2

Huyện ủy huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35801

3

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35802

4

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35804

6

Thị Trấn Thanh Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35806

7

Xã Sơn Hùng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35807

8

Xã Thục Luyện huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35808

9

Xã Địch Quả huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35809

10

Xã Võ Miếu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35810

11

Xã Cự Thắng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35811

12

Xã Văn Miếu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35812

13

Xã Tân Minh huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35813

14

Xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35814

15

Xã Đông Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35815

16

Xã Thượng Cửu huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35816

17

Xã Tân Lập huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35817

18

Xã Yên Lương huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35818

19

Xã Yên Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35819

20

Xã Tinh Nhuệ huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35820

21

Xã Lương Nha huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35821

22

Xã Yên Lãng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35822

23

Xã Hương Cần huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35823

24

Xã Thắng Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35824

25

Xã Cự Đồng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35825

26

Xã Tất Thắng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35826

27

Xã Thạch Khoán huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35827

28

Xã Giáp Lai huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35828

29

Bưu Cục Phát Thanh Sơn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

35835