Mã bưu điện Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ là thị xã thuộc tỉnh Phú Thọ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Thọ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Thọ thuộc tỉnh Phú Thọ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Thọ mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipViet Nam

Mã bưu điện thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ: 35900

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35900

2

Thị ủy thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35901

3

Hội đồng nhân dân thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35902

4

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35904

6

Phường Âu Cơ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35906

7

Phường Phong Châu thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35907

8

Xã Hà Thạch thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35908

9

Xã Phú Hộ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35909

10

Xã Hà Lộc thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35910

11

Xã Văn Lung thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35911

12

Phường Thanh Vinh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35912

13

Phường Trường Thịnh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35913

14

Phường Hùng Vương thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35914

15

Xã Thanh Minh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35915

16

Bưu Cục Phát Phú Thọ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35925

17

Bưu Cục Hùng Vương thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35926

18

Bưu Cục Phú Hộ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35927

19

Bưu Cục Thanh Vinh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

35928