Mã bưu điện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Lâm Thao là huyện thuộc tỉnh Phú Thọ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Thọ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Thọ tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-phu-tho

Mã bưu điện huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ: 35250

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35250

2

Huyện ủy huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35251

3

Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35252

4

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35253

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35254

6

Thị Trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35256

7

Xã Thạch Sơn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35257

8

Thị Trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35258

9

Xã Tiên Kiên huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35259

10

Xã Xuân Lũng huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35260

11

Xã Xuân Huy huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35261

12

Xã Hợp Hải huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35262

13

Xã Kinh Kệ huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35263

14

Xã Sơn Dương huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35264

15

Xã Tứ Xã huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35265

16

Xã Bản Nguyên huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35266

17

Xã Vĩnh Lại huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35267

18

Xã Cao Xá huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35268

19

Xã Sơn Vi huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35269

20

Bưu Cục Phát Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35275

21

Bưu Cục Tiên Kiên huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

35276