Mã bưu điện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

Cẩm Khê là huyện thuộc tỉnh Phú Thọ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Thọ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Thọ mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipViet Nam

Mã bưu điện huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ: 35600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35600

2

Huyện ủy huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35601

3

Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35602

4

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35604

6

Thị Trấn Sông Thao huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35606

7

Xã Sai Nga huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35607

8

Xã Sơn Nga huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35608

9

Xã Phùng Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35609

10

Xã Phương Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35610

11

Xã Đồng Cam huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35611

12

Xã Tuy Lộc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35612

13

Xã Ngô Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35613

14

Xã Tiên Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35614

15

Xã Phượng Vĩ huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35615

16

Xã Thụy Liễu huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35616

17

Xã Tam Sơn huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35617

18

Xã Văn Bán huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35618

19

Xã Tùng Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35619

20

Xã Cấp Dẫn huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35620

21

Xã Xương Thịnh huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35621

22

Xã Thanh Nga huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35622

23

Xã Phú Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35623

24

Xã Sơn Tình huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35624

25

Xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35625

26

Xã Tạ Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35626

27

Xã Chương Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35627

28

Xã Văn Khúc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35628

29

Xã Yên Dưỡng huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35629

30

Xã Đồng Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35630

31

Xã Điêu Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35631

32

Xã Cát Trù huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35632

33

Xã Hiền Đa huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35633

34

Xã Tình Cương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35634

35

Xã Phú Lạc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35635

36

Xã Yên Tập huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35636

37

Bưu Cục Phát Cẩm Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35650

38

Bưu Cục Phương Xá huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35651

39

Bưu Cục Phú Lạc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

35652