Mã bưu điện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

Thuận Bắc là huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Ninh Thuận mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Thuận Bắc thuộc tỉnh Ninh Thuận cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-ninh-thuan

Mã bưu điện huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận: 59300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59300

2

Huyện ủy huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59301

3

Hội đồng nhân dân huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59302

4

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59304

6

Xã Lợi Hải huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59306

7

Xã Công Hải huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59307

8

Xã Phước Chiến huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59308

9

Xã Phước Kháng huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59309

10

Xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59310

11

Xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59311

12

Bưu Cục Phát Thuận Bắc huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

59350