Mã bưu điện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

Ninh Sơn là huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Ninh Thuận mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ninh Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-ninh-thuan

Mã bưu điện huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận: 59500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59500

2

Huyện ủy huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59501

3

Hội đồng nhân dân huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59502

4

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59504

6

Thị Trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59506

7

Xã Lương Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59507

8

Xã Lâm Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59508

9

Xã Quảng Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59509

10

Xã Hòa Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59510

11

Xã Mỹ Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59511

12

Xã Nhơn Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59512

13

Xã Ma Nới huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59513

14

Bưu Cục Phát Ninh Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59550

15

Bưu Cục Quãng Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59551

16

Bưu Cục Nhơn Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

59552