Mã bưu điện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

Ninh Phước là huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Ninh Thuận mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipViet Nam

Mã bưu điện huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận: 59600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59600

2

Huyện ủy huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59601

3

Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59602

4

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59604

6

Thị Trấn Phước Dân huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59606

7

Xã An Hải huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59607

8

Xã Phước Thuận huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59608

9

Xã Phước Hậu huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59609

10

Xã Phước Sơn huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59610

11

Xã Phước Vinh huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59611

12

Xã Phước Thái huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59612

13

Xã Phước Hữu huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59613

14

Xã Phước Hải huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59614

15

Bưu Cục Phát Ninh Phước huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59650

16

Bưu Điện Văn Hóa Xã An Hải 2 huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59651

17

Bưu Điện Văn Hóa Xã An Hải 3 huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59652

18

Bưu Điện Văn Hóa Xã Phước Hải 2 huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

59653