Mã bưu điện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

Yên Khánh là huyện thuộc tỉnh Ninh Bình có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Ninh Bình mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Yên Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Bình tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-ninh-binh

Mã bưu điện huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình: 08800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08800

2

Huyện ủy huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08801

3

Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08802

4

Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08804

6

Thị Trấn Yên Ninh huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08806

7

Xã Khánh Lợi huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08807

8

Xã Khánh Thiện huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08808

9

Xã Khánh Tiên huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08809

10

Xã Khánh Hải huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08810

11

Xã Khánh Cư huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08811

12

Xã Khánh An huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08812

13

Xã Khánh Phú huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08813

14

Xã Khánh Hòa huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08814

15

Xã Khánh Vân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08815

16

Xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08816

17

Xã Khánh Cường huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08817

18

Xã Khánh Trung huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08818

19

Xã Khánh Hội huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08819

20

Xã Khánh Hồng huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08820

21

Xã Khánh Nhạc huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08821

22

Xã Khánh Thủy huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08822

23

Xã Khánh Công huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08823

24

Xã Khánh Thành huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08824

25

Bưu Cục Phát Yên Khánh huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08850

26

Bưu Cục Chợ Xanh huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08851

27

Bưu Cục Khánh Phu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08852

28

Bưu Cục Chợ Cát huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08853

29

Bưu Cục Khánh Nhạc huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

08854