Mã bưu điện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

Hoa Lư là huyện thuộc tỉnh Ninh Bình có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Ninh Bình mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Bình tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-ninh-binh

Mã bưu điện huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình: 08200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08200

2

Huyện ủy huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08201

3

Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08202

4

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08204

6

Thị Trấn Thiên Tôn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08206

7

Xã Ninh Khang huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08207

8

Xã Ninh Giang huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08208

9

Xã Ninh Mỹ huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08209

10

Xã Ninh Hòa huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08210

11

Xã Trường Yên huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08211

12

Xã Ninh Xuân huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08212

13

Xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08213

14

Xã Ninh Thắng huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08214

15

Xã Ninh Vân huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08215

16

Xã Ninh An huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08216

17

Bưu Cục Phát Hoa Lư huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08250

18

Bưu Cục Trường Yên huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08251

19

Bưu Cục Bích Động huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08252

20

Bưu Cục Cầu Yên huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

08253