Mã bưu điện Vinh tỉnh Nghệ An

Vinh là thành phố thuộc tỉnh Nghệ An có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Nghệ An mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Vinh thuộc tỉnh Nghệ An cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-nghe-an

Mã bưu điện thành phố Vinh tỉnh Nghệ An: 43100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43100

2

Thành ủy thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43104

6

Phường Lê Mao thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43106

7

Phường Trường Thi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43107

8

Phường Bến Thủy thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43108

9

Phường Hưng Dũng thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43109

10

Phường Hưng Phúc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43110

11

Phường Hưng Bình thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43111

12

Phường Quang Trung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43112

13

Phường Hồng Sơn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43113

14

Phường Cửa Nam thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43114

15

Phường Đội Cung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43115

16

Phường Lê Lợi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43116

17

Phường Hà Huy Tập thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43117

18

Xã Hưng Hòa thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43118

19

Xã Hưng Lộc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43119

20

Phường Quán Bàu thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43120

21

Xã Nghi Phú thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43121

22

Xã Nghi Đức thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43122

23

 Xã Nghi Ân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43123

24

Xã Nghi Liên thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43124

25

Xã Nghi Kim thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43125

26

Xã Hưng Đông thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43126

27

Phường Đông Vĩnh thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43127

28

Xã Hưng Chính thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43128

29

Phường Vinh Tân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43129

30

Phường Trung Đô thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43130

31

Bưu Cục Phát Hàng Nặng Vinh thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43150

32

Bưu Cục Phát Phía Đông thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43151

33

Bưu Cục Phát Phía Nam thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43152

34

Bưu Cục Phát Phía Tây thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43153

35

Bưu Cục Phát Phía Bắc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43154

36

Bưu Cục KHL Phía Đông thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43155

37

Bưu Cục KHL Phía Nam thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43156

38

Bưu Cục KHL Phía Tây thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43157

39

Bưu Cục KHL Phía Bắc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43158

40

Bưu Cục Bến Thủy thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43159

41

Bưu Cục Hưng Dũng thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43160

42

Bưu Cục Đường 3-2 thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43161

43

Bưu Cục Cửa Nam thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43162

44

Bưu Cục Đội Cung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43163

45

Bưu Cục Cửa Bắc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43164

46

Bưu Cục Quán Bàu thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43165

47

Bưu Cục Chợ Ga thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43166

48

Bưu Cục Hưng Lộc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43167

49

Bưu Cục Chợ Cọi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43168

50

Bưu Cục Quán Bánh thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43169

51

Bưu Cục Nghi Liên thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43170

52

Bưu Cục Sân Bay Vinh thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43171

53

Bưu Cục KCN Bắc Vinh thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43172

54

Bưu Cục Đông Vĩnh thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43173

55

Bưu Cục Phượng Hoàng thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43174

56

Bưu Cục Hệ 1 Nghệ An thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

43199