Mã bưu điện Kiến Tường tỉnh Long An

Kiến Tường là thị xã thuộc tỉnh Long An có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Long An mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kiến Tường thuộc tỉnh Long An cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Long An mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện thị xã Kiến Tường tỉnh Long An: 83000

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83000

2

Thị ủy thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83001

3

Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83002

4

Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83003

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83004

6

Phường 1 thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83006

7

Phường 2 thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83007

8

Phường 3 thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83008

9

Xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83009

10

Xã Bình Tân thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83010

11

Xã Thạnh Trị thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83011

12

Xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83012

13

Xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83013

14

Bưu Cục Phát Kiến Tường thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

83050