Mã bưu điện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

Văn Bàn là huyện thuộc tỉnh Lào Cai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lào Cai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Văn Bàn thuộc tỉnh Lào Cai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai: 31800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31800

2

Huyện ủy huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31801

3

Hội đồng nhân dân huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31802

4

Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31804

6

Thị Trấn Khánh Yên huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31806

7

Xã Khánh Yên Thượng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31807

8

Xã Sơn Thuỷ huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31808

9

Xã Tân Thượng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31809

10

Xã Võ Lao huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31810

11

Xã Văn Sơn huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31811

12

Xã Nậm Mả huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31812

13

Xã Nậm Rạng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31813

14

Xã Dần Thàng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31814

15

Xã Nậm Chầy huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31815

16

Xã Nậm Xé huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31816

17

Xã Minh Lương huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31817

18

Xã Hoà Mạc huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31818

19

Xã Làng Giàng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31819

20

Xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31820

21

Xã Thẩm Dương huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31821

22

Xã Nậm Xây huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31822

23

Xã Khánh Yên Trung huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31823

24

Xã Khánh Yên Hạ huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31824

25

Xã Liêm Phú huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31825

26

Xã Nậm Tha huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31826

27

Xã Chiềng Ken huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31827

28

Xã Tân An huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31828

29

Bưu Cục Phát Văn Bàn huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31850

30

Bưu Cục Võ Lao huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31851

31

Bưu Cục Tân An huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

31852