Mã bưu điện Sa Pa tỉnh Lào Cai

Sa Pa là huyện thuộc tỉnh Lào Cai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lào Cai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai: 31700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31700

2

Huyện ủy huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31701

3

Hội đồng nhân dân huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31702

4

Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31704

6

Thị Trấn Sa Pa huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31706

7

Xã Sa Pả huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31707

8

Xã Trung Chải huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31708

9

Xã Tả Phìn huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31709

10

Xã Bản Khoang huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31710

11

Xã Tả Giàng Phình huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31711

12

Xã San Sả Hồ huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31712

13

Xã Lao Chải huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31713

14

Xã Tả Van huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31714

15

Xã Bản Hồ huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31715

16

Xã Nậm Sài huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31716

17

Xã Nậm Cang huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31717

18

Xã Suối Thầu huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31718

19

Xã Thanh Phú huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31719

20

Xã Bản Phùng huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31720

21

Xã Thanh Kim huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31721

22

Xã Sử Pán huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31722

23

Xã Hầu Thào huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31723

24

Bưu Cục Phát Sa Pa huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31750

25

Bưu Cục KHL Sa Pa huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31751

26

Bưu Cục Cầu Mây huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31752

27

Bưu Cục Hàm Rồng huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31753