Mã bưu điện Mường Khương tỉnh Lào Cai

Mường Khương là huyện thuộc tỉnh Lào Cai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lào Cai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Mường Khương thuộc tỉnh Lào Cai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai: 31500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31500

2

Huyện ủy huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31501

3

Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31502

4

Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31504

6

Thị Trấn Mường Khương huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31506

7

Xã Tung Chung Phố huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31507

8

Xã Tả Ngải Chồ huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31508

9

Xã Pha Long huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31509

10

Xã Nậm Chảy huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31510

11

Xã Thanh Bình huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31511

12

Xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31512

13

Xã Bản Lầu huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31513

14

Xã Bản Sen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31514

15

Xã La Pan Tẩn huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31515

16

Xã Tả Thàng huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31516

17

Xã Cao Sơn huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31517

18

Xã Lùng Khấu Nhin huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31518

19

Xã Nấm Lư huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31519

20

Xã Dìn Chin huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31520

21

Xã Tả Gia Khâu huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31521

22

Bưu Cục Phát Mường Khương huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31550

23

Bưu Cục Bản Lầu huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

31551