Mã bưu điện Bát Xát tỉnh Lào Cai

Bát Xát là huyện thuộc tỉnh Lào Cai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lào Cai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bát Xát thuộc tỉnh Lào Cai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai: 31600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31600

2

Huyện ủy huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31601

3

Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31602

4

Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31604

6

Thị Trấn Bát Xát huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31606

7

Xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31607

8

Xã Bản Vược huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31608

9

Xã Cốc Mỳ huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31609

10

Xã Trịnh Tường huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31610

11

Xã Nậm Chạc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31611

12

Xã A Mú Sung huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31612

13

Xã A Lù huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31613

14

Xã Ngải Thầu huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31614

15

Xã Y Tý huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31615

16

Xã Dền Sáng huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31616

17

Xã Sàng Ma Sáo huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31617

18

Xã Dền Thàng huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31618

19

Xã Mường Hum huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31619

20

Xã Trung Lèng Hồ huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31620

21

Xã Nậm Pung huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31621

22

Xã Bản Xèo huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31622

23

Xã Mường Vi huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31623

24

Xã Pa Cheo huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31624

25

Xã Quang Kim huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31625

26

Xã Phìn Ngan huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31626

27

Xã Tòng Sành huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31627

28

Xã Cốc San huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31628

29

Bưu Cục Phát Bát Xát huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

31650