Mã bưu điện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

Bắc Hà là huyện thuộc tỉnh Lào Cai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lào Cai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-lao-cai

Mã bưu điện huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: 31300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31300

2

Huyện ủy huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31301

3

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31302

4

Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31304

6

Thị Trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31306

7

Xã Tà Chải huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31307

8

Xã Thải Giàng Phố huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31308

9

Xã Tả Củ Tỷ huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31309

10

Xã Bản Già huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31310

11

Xã Lùng Cải huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31311

12

Xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31312

13

Xã Lầu Thí Ngài huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31313

14

Xã Tả Van Chư huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31314

15

Xã Hoàng Thu Phố huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31315

16

Xã Bản Phố huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31316

17

Xã Na Hối huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31317

18

Xã Cốc Ly huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31318

19

Xã Nậm Mòn huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31319

20

Xã Nậm Đét huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31320

21

Xã Bảo Nhai huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31321

22

Xã Cốc Lầu huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31322

23

Xã Nậm Lúc huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31323

24

Xã Bản Cái huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31324

25

Xã Nậm Khánh huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31325

26

Xã Bản Liền huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31326

27

Bưu Cục Phát Bắc Hà huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31350

28

Bưu Cục Bảo Nhai huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

31351