Mã bưu điện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

Văn Lãng là huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lạng Sơn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Văn Lãng thuộc tỉnh Lạng Sơn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn: 25200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25200

2

Huyện ủy huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25201

3

Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25202

4

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25204

6

Thị Trấn Na Sầm huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25206

7

Xã An Hùng huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25207

8

Xã Thanh Long huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25208

9

Xã Thụy Hùng huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25209

10

Xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25210

11

Xã Tân Việt huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25211

12

Xã Trùng Quán huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25212

13

Xã Bắc La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25213

14

Xã Hội Hoan huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25214

15

Xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25215

16

Xã Gia Miễn huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25216

17

Xã Tân Tác huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25217

18

Xã Tân Lang huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25218

19

Xã Thành Hòa huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25219

20

Xã Hoàng Việt huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25220

21

Xã Hồng Thái huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25221

22

Xã Nhạc Kỳ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25222

23

Xã Hoàng Văn Thụ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25223

24

Xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25224

25

Xã Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25225

26

Bưu Cục Phát Văn Lãng huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25250

27

Bưu Cục Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

25251