Mã bưu điện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

Tràng Định là huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lạng Sơn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tràng Định thuộc tỉnh Lạng Sơn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn: 25300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25300

2

Huyện ủy huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25301

3

Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25302

4

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25304

6

Thị Trấn Thất Khê huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25306

7

Xã Đại Đồng huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25307

8

Xã Đội Cấn huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25308

9

Xã Quốc Khánh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25309

10

Xã Tri Phương huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25310

11

Xã Chí Minh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25311

12

Xã Vĩnh Tiến huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25312

13

Xã Khánh Long huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25313

14

Xã Đoàn Kết huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25314

15

Xã Cao Minh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25315

16

Xã Tân Yên huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25316

17

Xã Tân Tiến huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25317

18

Xã Kim Đồng huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25318

19

Xã Chi Lăng huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25319

20

Xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25320

21

Xã Bắc Ái huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25321

22

Xã Hùng Sơn huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25322

23

Xã Kháng Chiến huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25323

24

Xã Hùng Việt huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25324

25

Xã Quốc Việt huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25325

26

Xã Đào Viên huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25326

27

Xã Trung Thành huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25327

28

Xã Tân Minh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25328

29

Bưu Cục Phát Tràng Định huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25350

30

Bưu Cục Quốc Khánh huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25351

31

Bưu Cục Bình Độ huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

25352