Mã bưu điện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

Lộc Bình là huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lạng Sơn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lộc Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-lang-son

Mã bưu điện huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn: 25800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25800

2

Huyện ủy huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25801

3

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25802

4

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25804

6

Thị Trấn Lộc Bình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25806

7

Xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25807

8

Xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25808

9

Xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25809

10

Xã Xuân Lễ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25810

11

Xã Bằng Khánh huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25811

12

Xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25812

13

Xã Đồng Bục huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25813

14

Xã Lục Thôn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25814

15

Xã Như Khuê huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25815

16

Xã Vân Mộng huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25816

17

Xã Xuân Tình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25817

18

Xã Hiệp Hạ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25818

19

Xã Minh Phát huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25819

20

Xã Hữu Lân huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25820

21

Xã Xuân Dương huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25821

22

Xã Ái Quốc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25822

23

Xã Nam Quan huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25823

24

Xã Đông Quan huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25824

25

Xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25825

26

Xã Quan Bản huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25826

27

Thị Trấn Na Dương huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25827

28

Xã Lợi Bác huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25828

29

Xã Sàn Viên huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25829

30

Xã Tú Đoạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25830

31

Xã Khuất Xá huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25831

32

Xã Tĩnh Bắc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25832

33

Xã Tam Gia huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25833

34

Xã Tú Mịch huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25834

35

Bưu Cục Phát Lộc Bình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25850

36

Bưu Cục Na Dương huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

25851