Mã bưu điện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

Đình Lập là huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lạng Sơn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đình Lập thuộc tỉnh Lạng Sơn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn: 25900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25900

2

Huyện ủy huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25901

3

Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25902

4

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25904

6

Thị Trấn Đình Lập huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25906

7

Xã Kiên Mộc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25907

8

Xã Bắc Xa huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25908

9

Xã Bính Xá huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25909

10

Xã Đình Lập huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25910

11

Xã Thái Bình huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25911

12

Thị Trấn Nông Trường Thái Bình huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25912

13

Xã Cường Lợi huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25913

14

Xã Lâm Ca huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25914

15

Xã Đồng Thắng huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25915

16

Xã Bắc Lãng huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25916

17

Xã Châu Sơn huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25917

18

Bưu Cục Phát Đình Lập huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25950

19

Bưu Cục Lâm Thái huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

25951