Mã bưu điện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

Chi Lăng là huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lạng Sơn mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu chính Việt Nam

Mã bưu điện huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn: 25700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25700

2

Huyện ủy huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25701

3

Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25702

4

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25704

6

Thị Trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25706

7

Xã Mai Sao huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25707

8

Xã Thượng Cường huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25708

9

Xã Gia Lộc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25709

10

Xã Bằng Hữu huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25710

11

Xã Bằng Mạc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25711

12

Xã Vạn Linh huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25712

13

Xã Y Tịch huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25713

14

Thị Trấn Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25714

15

Xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25715

16

Xã Hòa Bình huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25716

17

Xã Quang Lang huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25717

18

Xã Quan Sơn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25718

19

Xã Nhân Lý huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25719

20

Xã Lâm Sơn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25720

21

Xã Hữu Kiên huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25721

22

Xã Liên Sơn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25722

23

Xã Bắc Thủy huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25723

24

Xã Vân Thủy huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25724

25

Xã Chiến Thắng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25725

26

Xã Vân An huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25726

27

Bưu Cục Phát Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25750

28

Bưu Cục Đồng Bành huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25751

29

Bưu Cục Sông Hóa huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

25752